Wyszukiwarka

Wpisz nazwę firmy, usługi, zabiegu, lekarza:

Polecamy firmy
Dodaj firmę
Kontakt
Start
ul. Partyzantów 1 21-110 , Ostrów Lubelski woj. lubelskie pow. Lubartowski
tel. 818520003 818520043
email: ostrowlubelski@lubelskie.pl ostrow_lubelski@gminy.pl www: http://www.ostrowlubelski.pl/
Godziny otwarcia: Pon: 07:30-15:30 Wto: 07:30-15:30 Śro: 07:30-15:30 Czw: 07:30-15:30 Pią: 07:30-15:30 Sob: Nieczynne Nie: Nieczynne
Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim

WALORY PRZYRODNICZE I REKREACYJNE


O wysokich walorach przyrodniczych miasta i gminy Ostrów Lubelski świadczy objęcie dużej jej części różnymi formami ochrony jak park krajobrazowy „Pojezierze Łęczyńskie", użytki ekologiczne - jeziora: Czarne Gościnieckie, Miejskie i Mytycze. Walory przyrodnicze stawiają park krajobrazowy „Pojezierze Łęczyńskie" w rzędzie najcenniejszych tej rangi obiektów w kraju. W rzeźbie obszaru dominują formy płaskie, urozmaicone nielicznymi pozostałościami po morenach czołowych (np. w rejonie jezior: Miejskie i Kleszczów). Jeziora znajdujące się na obszarze miasta i gminy charakteryzują się różną przydatnością dla celów rekreacji. Najładniejszą oprawę krajobrazową tworzoną przez zieleń wysoką posiada Jezioro Czarne Gościnieckie, będące jednak niedostępne dla rekreacji, podobnie Jezioro Kleszczów o unikalnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych nie posiada odporności na presję rekreacyjną. Natomiast Jezioro Miejskie o umiarkowanych walorach krajobrazowych posiada ograniczone możliwości wykorzystania rekreacyjnego. Jezioro Mytycze, którego walory przyrodnicze zostały zniszczone w latach 60-tych przez przekształcenie go w zbiornik retencyjny, w ciągu następnych lat zregenerowało unikalne ekosystemy i jest proponowane do ochrony rezerwatowej. Na pływających wyspach na jeziorze zachowały się cenne zbiorowiska torfowiskowe z wieloma gatunkami rzadkich roślin.

Atrakcyjność krajobrazu gmina zawdzięcza występowaniu na jej obszarze jezior oraz kompleksów leśnych. Ładne widokowo są łąki i pastwiska w dolinie rzeki Tyśmienicy i występujące tam skupiska zieleni łęgowej, choć sama rzeka na znacznych obszarach jest uregulowana i przypomina rów melioracyjny. Duże znaczenie ma też urok krajobrazu kulturowego wsi Jamy, Rudka Kijańska i Bójki, a szczególnie samego miasta Ostrowa - o wyjątkowo dużym procencie zachowanych chat, o metryce poczynając od 2 połowie XIX w. Oprócz nich występują ciekawe murowane budynki gospodarcze jak również drewniane, np. stodoły z bali, wygrodzenia płotami z dranic, a nawet studnie z żurawiami - co stwarza niespotykany gdzie indziej klimat tradycyjnej wsi polskiej. Tak więc ruralistyka i budownictwo ludowe jest najlepiej reprezentowaną dziedziną zabytków i najlepiej zachowaną spuścizną kulturową na obszarze gminy.

Klimat charakteryzuje wysoka średnia roczna wilgotność powietrza (ok. 70%), dość ostre warunki termiczne, świadczące o okresowych wpływach klimatu kontynentalnego oraz jedne z większych na Lubelszczyźnie prędkości wiatru. Średnia roczna temperatura wynosi około 7°C. Obszar jest uprzywilejowany pod względem usłonecznienia. Można tu wyodrębnić cechy bioklimatyczne wynikające z lokalnego pokrycia terenu - lasy i jeziora. Wpływają one łagodząco na bodźcowość klimatu, co jest korzystne dla rekreacji. Las zmniejsza prędkość wiatru, rozprasza promieniowanie słoneczne, pochłania zanieczyszczenia, emituje olejki eteryczne o właściwościach bakteriobójczych. Z tego powodu w powietrzu leśnym jest zwykle 2-3 krotnie mniej drobnoustrojów, niż na terenach bezleśnych. Klimat jeziorny ma również cechy łagodzące. Duże powierzchnie wodne pochłaniają ciepło w czasie upałów, a emitują je w czasie chłodów. Klimat ten nie sprzyja parności. Jest to niezwykle cenne dla osób cierpiących na choroby układu krążenia.

Bardzo interesująca jest szata roślinna. Gmina od północy graniczy z Lasami Parczewskimi. Jest to bogata mozaika różnowiekowych zbiorowisk leśnych, wśród których przeważają bory sosnowo-dębowe, duży też udział mają łęgi i olsy. W runie Lasów Parczewskich na polanach, wydmach i obrzeżach leśnych występuje wiele gatunków roślin rzadkich. Również fauna na terenie parku krajobrazowego jest godna uwagi. W sąsiadujących z gminą Lasach Parczewskich występują bardzo rzadkie w całym kraju duże ptaki drapieżne jak orzeł bielik, puchacz, bocian czarny, a na śródleśnych torfowiskach - żuraw. Na jeziorach i torfowiskach występują bardzo cenne gatunki ptaków wodno-błotnych.