Wyszukiwarka

Wpisz nazwę firmy, usługi, zabiegu, lekarza:

Polecamy firmy
Dodaj firmę
Kontakt
Start
ul. Lubartowska 64 20-094 , Lublin woj. lubelskie pow. Lubelski
tel. 814429220 814429222
email: zycieplr@gmail.com www: https://zycieplr.pl
Godziny otwarcia: Pon: 08:00-18:00 Wto: 08:00-18:00 Śro: 08:00-18:00 Czw: 08:00-18:00 Pią: 08:00-18:00 Sob: Nieczynne Nie: Nieczynne
Praktyka lekarza rodzinnego - umowa z NFZ

PUNKT SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19
tel. 504 839 508

lek.med. Anna Dzioba specjalista medycyny rodzinnej
lek.med. Izabela Nieznańska - specjalista medycyny rodzinnej
lek.med. Dorota Tokarska - specjalista medycyny rodzinnej

mgr Elżbieta Krzyworzeka - mgr fizjoterapii tel. 514 926 564

Lekarz rodzinny, EKG, pomiar ciśnienia, laboratorium, zabiegi pielęgniarskie również w domu pacjenta,

Prywatnie: psycholog, psychiatra, badanie na kierowców, szczepienia p/p grypie, rehabilitacja ruchowa, fizykoterapia, terapia manualna, masaż leczniczy, kinesiotaping, nordic walking, naprotechnologia.


Świadczenia lekarza POZ obejmują:
• profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego ( wizyty patronażowe noworodków, wizyty bilansowe dzieci 9 miesięcznych, 2,4 i 6 latków, dzieci szkolnych po uprzednim badaniu przez pielęgniarkę szkolną w wieku 10,13/14,16 i 18Iat) oraz kwalifikacje do szczepień ochronnych obowiązkowych i zalecanych,|
• świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia, w rocznikach określonych przez NFZ
• udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem, zawartym w Rozp. Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z dn. 24.09.2013r z późniejszymi zmianami (część IV , Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej)
• udzielanie porad w domu pacjenta w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta,
• wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
• orzekanie o stanie zdrowia,
• inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i do szpitala, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu
zdrowia pacjenta.

Dodatkowo nasi lekarze prowadzą program „Profilaktyki chorób odtytoniowych” opracowany z myślą o naszych pacjentach uzależnionych od nikotyny.

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują:
• świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 r.ż., w tym: wizyty bilansowe 6-8 tydzień życia, 3-4 miesiąc życia, 6 miesiąc życia, 9 miesiąc życia dziecka, 12 miesiąc życia, bilanse zdrowia 2, 4 i 6 1at;
• świadczenia profilaktyki gruźlicy;
• świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia, w rocznikach określonych przez NFZ
• świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;
• świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta; nauka obsługi aparatu do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, nauka obsługi glukometru
• świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, udzielane osobom, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.
• Świadczenia z zakresu promocji zdrowia– ,,Zdrowe odżywianie”,

Dodatkowo nasze pielęgniarki środowiskowe mgr Elżbieta Zdybel i lic. piel. Maria Chłopaś prowadzą „Program edukacji pacjentów i ich opiekunów w celu zmniejszenia ryzyka rozwoju odleżyn” dedykowany pacjentom leżącym i słabo chodzącym oraz „Program edukacji pacjentów i ich rodzin w profilaktyce upadków u osób starszych słabo chodzących”. Pielęgniarki biorąc udział w programie „Profilaktyki chorób odtytoniowych” przekazując Państwu prezentację dotyczącą następstw zdrowotnych palenia papierosów.

Świadczenia położnej POZ obejmują:
• opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukację przedporodową realizowaną u kobiet w ciąży (w tym w ciąży wysokiego ryzyka), począwszy od 21 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania;
• opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 6 tygodnia życia w ramach wizyt patronażowych;
• edukację w zakresie planowania rodziny;
• opiekę w chorobach ginekologicznych, w tym opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmującą okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowane na podstawie skierowania lekarza oddziału, który wykonał operację;
• wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami, iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej POZ i w domu pacjenta;

Dodatkowo położna środowiskowa Bożena Chamera prowadzi program promocji zdrowia „Nauka samobadania piersi”. Program jest dedykowany pacjentkom od 16 r. ż. do 49 r. ż.

Diagnostyka:
Badania zlecone przez naszych lekarzy są wykonywane we współpracy:

Centrum Medyczne Luxmed ( badania laboratoryjne, rtg i usg)
NZOZ Serviam Laboratorium Diagnostyczne Dąbrowscy ul. Czwartek 17 ( badania laboratoryjne)
Istnieje możliwość pobrania materiału do badań w naszej przychodni w punkcie pobrań czynnym we wtorki i czwartki w godz. 8.00 do 9.30.

Gabinet zabiegowy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 wykonuje zabiegi zlecone przez lekarzy:

Ekg
Spirometrię
Poziom glukozy
Pomiar ciśnienia tętniczego
Iniekcje
Opatrunki
Opieka nad stomią
Opieka nad urostomią
Ocena BMI

Oferta komercyjna (prywatnie)
Poradnia psychiatryczna
dr Bożena Śpila
czwartek: 10:00-13:00(teleporady) ,13.30-17.30(osobiste)
piątek: 10.00-13:00 (teleporady),13.30-17.00(osobiste)
wizyta osobista 160zł
teleporada 80zł

Gabinet Fizjoterapii funkcjonalnej
mgr Elżbieta Krzyworzeka
codziennie po indywidualnym ustaleniu terminu (dzieci, młodzież, dorośli)
sms nr tel. 514-926-564

Poradnia Naprotechnologii
dr Anna Dzioba
czwartek: 16:00-18:00

Badania kierowców
dr Anna Dzioba
po indywidualnym ustaleniu terminu

PROFILAKTYKA
Poradnia dla dzieci zdrowych:
Poradnia dla dzieci zdrowych pracuje w środy i piątki w godz. od 8.00 do 13.00.
W środy przyjmuje lek. Anna Dzioba
W piątki przyjmuje lek. Izabela Nieznańska
Szczepienia wykonuje spec.piel.pediatrycznego lic. piel. Joanna Winczewska

W tym czasie przeprowadzane są:
badania kwalifikacyjne do szczepień i szczepienia zdrowych dzieci ( wykonujemy zarówno szczepienia obowiązkowe jak i zalecane) Szczegółowy program szczepień dla danego dziecka jest omawiany z rodzicami podczas wizyty w poradni.
badania bilansowe 2 latków, 4 latków, 6 latków ( całość badania przeprowadzana w naszej poradni)
badania bilansowe dzieci szkolnych 10, 14, 16 i 18 latków – wstępne badanie pielęgniarskie oraz informacje od nauczyciela są wykonywane w szkole a część lekarska wykonywana w przychodni.
Uprzejmie prosimy o przychodzenie z kartą bilansową wypełnioną w szkole przez nauczyciela, pielęgniarkę i rodziców.
Bardzo Państwa prosimy o nie przychodzenie na szczepienie lub bilans z dzieckiem chorym. Chore dzieci nie będą badane w poradni dzieci zdrowych.

W roku 2022 r. szczepieniu podlegają dzieci urodzone w następujących rocznikach:
2004 r. błonica-tężec
2009 r. błonica, tężec, krztusiec acelularny
2013 r. odra, świnka i różyczka
2017 r. błonica, tężec, krztusiec acelularny oraz odra, świnka i różyczka

Poradnia da dzieci zdrowych prowadzi również program szczepień przeciwko ospie wietrznej dla dzieci uczęszczających do żłobka.

Prowadzone programy profilaktyczne dla dorosłych:
Chorób układu krążenia w 2022 r. zapraszamy pacjentów, którzy nie leczą się z powodu chorób układu krążenia urodzonych w 1967, 1972, 1977, 1982, 1987
Program profilaktyki chorób odtytoniowych – Program dedykowany jest pacjentom , którzy palą a papierosy i znajdują się w fazie prekontemplacji – w chwili wejścia do programu nie rozważają rzucenia palenia. Personel medyczny towarzyszy pacjentom w podjęciu decyzji o rzuceniu palenia oraz wychodzeniu z uzależnienia.
Program wczesnego wykrywania rzs osoby aktywne zawodowo 18-65 lat
Program profilaktyki i leczenia osteoporozy u kobiet 50-70 r. życia
Program wczesnego wykrywania raka płuc za pomocą Niskodawkowej tomografii komputerowej (dotyczy osób palących papierosy w wieku 50-74 lat)
Programy edukacyjne – prowadzone przez pielęgniarki środowiskowe
Program edukacji pacjentów i ich opiekunów w celu zmniejszenia ryzyka rozwoju odleżyn.
Program edukacji pacjentów i ich rodzin w profilaktyce upadków u osób starszych słabo chodzących.