Wyszukiwarka

Wpisz nazwę firmy, usługi, zabiegu, lekarza:

Polecamy firmy
Dodaj firmę
Kontakt
Start
ul. I Armii Wojska Polskiego 16 22-100 , Chełm woj. lubelskie pow. Chełmski
tel. 825653748
email: cywilny@chelm.sr.gov.pl www: http://www.chelm.sr.gov.pl
Godziny otwarcia: Pon: 10:00-18:00 Wto: 09:00-15:00 Śro: 09:00-15:00 Czw: 09:00-15:00 Pią: 09:00-15:00 Sob: Nieczynne Nie: Nieczynne
Sąd Rejonowy I WYDZIAŁ CYWILNY

Przyjęcie stron przez Przewodniczącego Wydziału:
Poniedziałek: 10.00 - 14.00
Wtorek: 9.00 - 15.00
Czwartek: 10.00 - 14.00

rozpatrywanie spraw:

* o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 75.000 złotych,
* w tym między innymi sprawy o: opróżnienie lokalu mieszkalnego, wydanie nieruchomości i roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem, odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, naruszenie posiadania, zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, roszczenia z umowy darowizny, roszczenia o zachowek, odszkodowanie za szkodę na osobie, bezpodstawne wzbogacenie oraz o zapłatę z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umów.
* o prawa spadkowego o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wyjawienie przedmiotów spadkowych, ogłoszenie testamentu, zarząd spadku nieobjętego, odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, dotyczące wykonawcy testamentu, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zabezpieczenie spadku, spis inwentarza,
* o podział majątku wspólnego, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie, stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w trybie ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, dotyczące zarządu rzeczą wspólną, uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, sprostowanie, unieważnienie i ustalenie treści aktów stanu cywilnego, przyznanie państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych, zezwolenie na pobranie komórek, tkanek lub narządu od żywego dawcy, umorzenie utraconych dokumentów, odtworzenie dyplomów i świadectw,
* inne sprawy cywilne, w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, o zwolnienie od kosztów sądowych, o udzielenie zabezpieczenia w sprawach cywilnych nieprocesowych z zakresu prawa cywilnego, o udzielenie pomocy sądowej w sprawach cywilnych nieprocesowych z zakresu prawa cywilnego, o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach cywilnych nieprocesowych z zakresu prawa cywilnego.