Wyszukiwarka

Wpisz nazwę firmy, usługi, zabiegu, lekarza:

Polecamy firmy
Dodaj firmę
Kontakt
Start
ul. Żółkiewskiego 2 22-335 , Żółkiewka woj. lubelskie pow. Krasnostawski
tel. 846831315
Godziny otwarcia: Pon: 07:00-15:00 Wto: 07:00-15:00 Śro: 07:00-15:00 Czw: 07:00-15:00 Pią: 07:00-15:00 Sob: Nieczynne Nie: Nieczynne
Gminny Osrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1. ubóstwa
2. sieroctwa
3. bezdomności
4. bezrobocia
5. niepełnosprawności
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby
7. przemocy w rodzinie
8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
10. braku umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
13. alkoholizmu lub narkomanii
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477zł. – zwanym „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”
2. osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351zł. – zwanym „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”
3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanym „kryterium dochodowym rodziny” - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt. 2 -15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.